Czym jest spawanie metodą otuloną, jak się to robi… Mogli to nie tylko w teorii, ale przede wszystkim, w praktyce poznać uczniowie klasy 2 AT na zajęciach w pracowni elektro i elektrotechniki.

Spawanie metodą elektrody otulonej, czyli MMA – Manual Arc Welding – jest to najstarsza i najbardziej uniwersalna metoda spawania łukowego.

Spawanie MMA w skrócie: Po zbliżeniu elektrody do spawanego materiału (materiał łączony) pojawia się łuk elektryczny, który topi materiał i elektrodę tworząc płynne jeziorko spawalnicze. Po oddaleniu się łuku jeziorko spawalnicze krzepnie tworząc trwałe złącze. Otulina elektrody pod wpływem ciepła wydziela gazy, które tworzą atmosferę ochronną oraz topi się i po zakrzepnięciu pokrywa złącze warstwą ochronną żużla, którą po ostygnięciu należy usunąć mechanicznie.

Skip to content