W dniu 09.12.2019 klasa 3 CT udała się na warsztaty terenowe  w dolinę  Widawy. Poznawaliśmy profil  podłużny i poprzeczny rzeki oraz wykonywaliśmy  różne ciekawe zadania w grupach, związane z geologiczną historią Widawy. Obserwowaliśmy kształt starorzecza i próbowaliśmy odtworzyć  pierwotny bieg rzeki. Zbieraliśmy okazy flory oraz próbki gleby. Zajęcia były ciekawe i miały dużą wartość edukacyjną.

Salamaga, Kozak 3CT

Skip to content