Dnia  12 czerwca 2024 r. Uczniowie klasy 4 Dt uczestniczyli w symulacji rozprawy cywilnej przed sądem. Spotkanie odbyło się na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. W toku spotkania zrekonstruowano przebieg rozprawy, w ramach której sąd rozstrzygał o tym, kto ponosi odpowiedzialność za zdarzenie – wypadek samochodowy i w jaki sposób cierpienie poszkodowanego powinno zostać zrekompensowane. Spotkanie odbyło  się w formie warsztatu i pozwoliło uczestnikom/uczestniczkom zapoznać się z mechanizmami funkcjonowania sądów w sprawach cywilnych. Stanowi również cenne źródło informacji o tym, jak w sposób trafny i przekonujący formułować prawniczą argumentację. Na zakończenie uczestnicy/uczestniczki warsztatów mogli zdecydować, jaki zapadnie wyrok.

Skip to content