20.11.2017 roku klasy 1ct, 1dt i 4bt miały zajęcia z konstytucjonalizmu. Każdy wie, kiedy powstała nasza Konstytucja, lecz nie wszyscy znają jej wszystkie aspekty. Tym zajmują się, m.in. konstytucjonaliści. Konstytucja może określać: podstawy ustroju społeczno-gospodarczego państwa, jego organizację, kompetencje i sposób powoływania najważniejszych organów państwowych, oraz podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywatela. Tego wszystkiego mogli dowiedzieć się uczniowie na spotkaniu z dr Michałem Basińskim.

Skip to content