Był skwarny poranek 24. czerwca 2022 roku, na termometrach słupki rtęci dobijały 25 stopni i szły w górę – była to zapowiedź pięknego dnia. Dnia zakończenia roku szkolnego 2021/2022.

W tym Dniu na placu apelowym zebrali się uczniowie klas 1-3 obu typów szkół w raz z rodzicami i opiekunami. Wśród zebranych byli przedstawiciele Wojskowego Centrum Rekrutacji we Wrocławiu, UTC – naszego Zakładu Patronackiego. Obecni byli też przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów… LZN oraz druga najliczniejsza po uczniach grupa – Nauczyciele.

Były podziękowania, życzenia, odczytanie listy uczniów, którzy w tym roku osiągnęli wysokie wyniki w nauce – było ich wielu.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że tak ambitnie będziecie pracowali też w następnym roku szkolnym.

Po uroczystym apelu i krótkim programie artystycznym uczniowie udali się do swoich klas na spotkania z wychowawcami, gdzie odebrali świadectwa, wyróżnienia i dyplomy.

Dziękujemy wszystkim za trud i całoroczny wysiłek włożony w tegoroczny proces edukacyjny i życzymy udanego, zasłużonego wypoczynku.

Skip to content