Z głębokim żalem zawiadamiamy całą społeczność szkolną, że w dniu 17. września 2022 roku zmarł Absolwent Lotniczych Zakładów Naukowych,
Wasz nauczyciel, a nasz kolega Zbigniew Góralski.
W dniu 22. września 2022 roku  o godzinie 14.40
odbędzie się w Kaplicy na Cmentarzu Osobowickim
ceremonia pogrzebowa Zbigniewa Góralskiego.
Po ceremonii nastąpi odprowadzenie ciała zmarłego
na miejsce wiecznego spoczynku.
Cześć jego pamięci.
Skip to content