Dolnośląski Klaster Edukacyjny

Projekt jest innowacyjnym przedsięwzięciem w ramach którego zainicjowana została trójstronna współpraca szkoła>uczelnie>pracodawcy. W ramach projektu przewidziane jest profesjonalne doradztwo zawodowe, specjalistyczne szkolenia, webinaria online oraz staże w przedsiębiorstwach.  Zaprojektowana i wdrożona zostanie dedykowana platforma edukacyjna umożliwiająca zdalną realizację zajęć – wykładów, laboratoriów i ćwiczeń.

Ideą i celem głównym projektu jest utworzenie klastra edukacyjnego poprzez trwałe powiązanie wrocławskich szkół średnich kształcących z zawodach technicznych w obszarze elektryczno-elektronicznym czyli grup zawodów:

  • Elektryczno-energetycznych
  • Informatyczno-telekomunikacyjnym
  • Elektryczno-mechatronicznym

z uczelniami, kształcącymi na kierunkach technicznych oraz sektorem przedsiębiorstw oraz międzynarodowymi korporacjami działającymi na terenie województwa dolnośląskiego.

  • Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania w tym uczestnictwo w zajęciach zdalnych, wdrożenie platformy e-learningowej
  • Wypracowanie trwałych mechanizmów współpracy trójstronnej w ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego: szkoła-uczelnia-pracodawca
  • Unowocześnienie infrastruktury w szkołach
  • Opieka i wsparcie merytoryczne związane z otwarciem nowych kierunków i specjalizacji
  • Więcej informacji na stronie –  Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego
Skip to content