Informacje ogólne

Internat szkolny – mieści się na terenie LZN. Obok Internatu jest boisko z murawą, z którego chętnie w chwilach wolnych korzysta młodzież internacka. Na terenie szkoły znajduje się także napowietrzna siłownia.

Internat szkolny dysponuje ponad 40. miejscami dla uczniów Lotniczych Zakładów Naukowych

Internat czynny jest od niedzieli wieczorem – od godz. 18.00 – do piątku – do godz. 17:00

Miesięczna opłata za internat w roku szkolnym 2023/2024  – wynosi 350 zł

Numer konta, na który należy dokonywać opłaty za internat:
07 1020 5226 0000 6902 0416 3721

Odpłatność ponoszona jest do 20-go dnia każdego miesiąca.

 

POWRÓT

Skip to content