Planowany nabór na rok szkolny 2018/2019 do klas I Technikum Nr 6

Klasa Zawód Język obcy kontynuowany Przedmiot rozszerzony Przedmiot uzupełniający Kryteria przyjęcia (przedmioty

ze świadectwa)

1 at1 technik mechanik język angielski fizyka, matematyka  historia i społeczeństwo język polski, język obcy nowożytny (najwyższa ocena  z jednego języka obcego), matematyka, fizyka
1 at2 technik mechanik

lotniczy

język angielski fizyka, matematyka  historia i społeczeństwo język polski, język obcy nowożytny (najwyższa ocena z jednego języka obcego), matematyka, fizyka
1 bt1 technik mechatronik język angielski fizyka, matematyka  historia i społeczeństwo język polski, język obcy nowożytny (najwyższa ocena z jednego języka obcego), matematyka, fizyka
1 bt2 technik automatyk język angielski fizyka, matematyka  historia i społeczeństwo język polski, język obcy nowożytny (najwyższa ocena z jednego języka obcego), matematyka, fizyka
1 ct technik logistyk  z innowacją pedagogiczną „Służba w Wojsku” język angielski  język angielski, geografia  historia i społeczeństwo język polski, język obcy nowożytny (najwyższa ocena z jednego języka obcego), matematyka, geografia
1 dt technik eksploatacji

portów i terminali

język angielski  język angielski, geografia  historia i społeczeństwo język polski, język obcy nowożytny (najwyższa ocena z jednego języka obcego), matematyka, geografia
1 et technik lotniskowych

służb operacyjnych

język angielski język angielski, geografia  historia i społeczeństwo język polski, język obcy nowożytny (najwyższa ocena z jednego języka obcego), matematyka, geografia

 

Skip to content