Organizacja szkoły

Struktura zatrudnienia

Pedagog szkolny pełnoetatowy dla wszystkich typów szkół – 1

Stopnie awansu zawodowego

  LZN
stażysta   5
kontraktowy   6
mianowany 10
dyplomowany 28
RAZEM 59

 

Pracownicy administracji i obsługi

LZN
Administracja   9
obsługa 13
RAZEM 22
W związku z zaistniałą sytuacją pragniemy poinformować, że aktualnie zajęcia szkolne odbywają się w trybie zdalnym.