Organizacja szkoły

Struktura zatrudnienia

Pedagog szkolny pełnoetatowy dla wszystkich typów szkół – 1 etatu

Psycholog szkolny dla wszystkich typów szkół – 0,75 etatu

Stopnie awansu zawodowego

  LZN
stażysta  2
kontraktowy 11
mianowany 15
dyplomowany 40
RAZEM 68

 

Pracownicy administracji i obsługi

LZN
Administracja i obsługa 29
Skip to content