Projekt “Weź kurs na staż” [DRUGA EDYCJA]

Weź kurs na staż! To projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i wiąże się z podniesieniem efektywności kształcenia zawodowego we wrocławskich szkołach zawodowych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i wiedzę specjalistyczną poszukiwaną na rynku pracy 300 uczniów kształcących się w kluczowych branżach dla Dolnego Śląska we wrocławskich szkołach zawodowych poprzez realizację staży oraz kursów doskonalących, podniesienie kompetencji nauczycieli zawodu, doposażenie w specjalistycznych sprzęt placówek oświatowych w latach 2018-2019. Działaniem objęci zostali uczniowie z 7 technicznych szkół Wrocławia związanych z branżą: motoryzacyjną, mechanicznej, elektryczno-energetyczną, mechatroniczno-elektroniczną, lotniczą, transportowo-spedycyjno-logistyczną, informatyczną, turystyczno-gastronomiczną oraz CKP jako placówka oświatowa.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie: www.ckp.pl

Skip to content