Apel podsumowujący

Tradycją już jest Apel podsumowujący, który ma miejsce dwa razy w roku, raz tuż przed Nowym Rokiem i drugi raz na koniec roku szkolnego. Wtedy to dokonujemy pewnego rodzaju rozrachunku z naszej działalności w szkole i poza nią – konkursy, olimpiady wiedzy, turnieje...

34 rocznica Stanu Wojennego

Poranek 13 grudnia 1981 roku był inny, Wtedy też była niedziela, tylko zimniejsza, mroźniejsza, ulice zasypane śniegiem,  telefony głuche, a w telewizji puszczano obwieszczenie – WPROWADZONO STAN WOJENNY. Ale 13 grudnia to też był początek końca. Młodzież przypomniała...

33 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

O roku ów, można by powiedzieć za wieszczem… , gdyż też był ważny. 13 grudnia 1981r. rozpoczął trzyletni okres stanu wojennego w Polsce. W reakcji na wprowadzenie stanu wojennego struktury NSZZ “Solidarność” podjęły akcje protestacyjne, natomiast...
Skip to content