Uczestniczymy w projekcie „Karta Szkolna”

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Karta Szkolna, realizowanym przez Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”). Podstawowym celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych, poprzez uniemożliwienie wstępu na ich teren osobom nieuprawnionym. Cel ten...
Skip to content