KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  2 września 2019r.
2.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2019r.
3.

Ferie zimowe

 

10 luty – 23 luty 2020r.
4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020r.
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas czwartych 24 kwietnia 2020r.
6.

Egzamin maturalny

 

od 4 maja 2020r.
7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020r.

 

 

8. Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020r.
KLASYFIKACJA I OCENY
1. Czas trwania okresów dla klas maturalnych

I okres: 2.09.2019r. – 15.12.2019r.

II okres: 16.12.2019r.- 24.04.2020r.

 

2. Czas trwania okresów dla klas: 1,2,3

I okres: 2.09.2019r. – 26.01.2020r.

II okres: 27.01.2020r. – 26.06.2020r.

 

3.

 

Informacja o proponowanych ocenach za I okres dla klas maturalnych 28 listopada 2019

4.

 

Wystawianie ocen za I okres dla klas maturalnych 12 grudnia 2019r.
5. Informacja o proponowanych ocenach za I okres dla klas:1,2,3 8 stycznia 2020r.

6.

 

Wystawienie ocen za I okres dla klas: 1,2,3 22 stycznia 2020r.
7.

Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas maturalnych

 

31 marca 2020r.
8. Wystawienie ocen rocznych dla klas maturalnych 17 kwietnia 2020r.
9. Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas: 1,2,3 5 czerwca 2020r.
10. Wystawienie ocen rocznych dla klas: 1,2,3 19 czerwca 2020r.
HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
1.

Spotkanie organizacyjne z wychowawcami,

godz. 17.00 –  klasy 1,

godz.17.30 – klasy 2,3,4

 

10 września 2019r.

2.

Spotkania z wychowawcami dla wszystkich klas g. 17.00.

Informacja o proponowanych ocenach za I okres dla klas maturalnych.

Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli, godz. 17.30.

 

 

28 listopada 2019r.

3.

Spotkania z wychowawcami dla kas I, II, III, g. 17.00.

Informacja o proponowanych ocenach za I okres.

Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli, godz. 17.30.

 

 

8 stycznia 2020r.

 

4.

Spotkanie z wychowawcami , godz.17.00 dla wszystkich klas.

Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas maturalnych.

Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli, godz. 17.30.

 

 

1 kwietnia  2020r.

 

5.

Spotkania z wychowawcami, godz. 17.00

informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas 1, 2, 3.

Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli, godz. 17.30.

 

8 czerwca 2020r.