Wykaz podręczników dla klas pierwszych 2015/2016

 

Technikum

Klasa 1at   1

Zawód: technik mechanik

Przedmiot Podręcznik Autor Wydawnictwo Nr dop
Język polski Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka część 1 i 2 Język polski kl.I D. ChemperekA. Kalbraczyk WSiP 703/1/2014 
Język angielski Wybór podręcznika we wrześniu
Język niemiecki Wybór podręcznika we wrześniu
Wiedza o kulturze Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum. + Karta pracy ucznia Maria Matuszczak Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz, Jacek Michałowski, Natalia Mrozkowiak-Nastrożna, Grzegorz Nazaruk, Magdalena Sacha, Grażyna Świętochowska Nowa Era 449/2012
Matematyka Matematyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podst.1 + ćwiczenia W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek Nowa Era 378/1/2011
Historia Poznać przeszłość.Wiek XX S. Roszak, J. Kłaczkow Nowa era 525/2012 
Wiedza o społeczeństwie W centrum uwagi, poziom podst. Arkadiusz Janicki Nowa Era 505/2012
Podstawy przedsiębiorczości „Krok w przedsiębiorczość” zakres podstawowy, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Zb. Makieła, T. Rachwał Nowa Era 467/2012
Fizyka Odkryć fizykę.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy M. Braun, W. Śliwa Nowa Era 447/2012
Chemia To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podst. R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod Nowa Era 438/2012
Biologia Biologia na czasie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkól ponadgimnazjalnych + ćwiczenia E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń, ST. Czachorowski Nowa Era  450/2012
Geografia  Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann Nowa Era 433/2012
Informatyka „Odkrywamy na nowo” Informatyka dla szkól ponadgimnazjalnych-zakres podstawowy Arkadiusz Gawełek Operon MEN 452/2012
Edukacja dla bezpieczeństwa „Żyję i działam bezpiecznie.Edukacja dla bezpieczeństwa” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Nowa Era 426/2012
Religia Moje miejsce w Kościele J. Szpet, D. Jackowiak Św. Wojciech 2673/2011
Etyka Etyka. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podst. Kapiszewski Jakub, Kołodziński Paweł Operon 408/2011

Nowa podst

Przedmioty zawodowe Wybór podręcznika we wrześniu

 

Klasa 1at 2

Zawód: technik mechanik lotniczy

Przedmiot Podręcznik Autor Wydawnictwo Nr dop
Język polski Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka część 1 i 2 Język polski kl.I D. ChemperekA. Kalbraczyk WSiP 703/1/2014 
Język angielski Wybór podręcznika we wrześniu
Język niemiecki Wybór podręcznika we wrześniu
Wiedza o kulturze Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum. + Karta pracy ucznia Maria Matuszczak Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz, Jacek Michałowski, Natalia Mrozkowiak-Nastrożna, Grzegorz Nazaruk, Magdalena Sacha, Grażyna Świętochowska Nowa Era 449/2012
Matematyka Matematyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy 1 + ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych W. Babiański, L. Chańko, D. PonczekW. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska Nowa Era 378/1/2011
Historia Poznać przeszłość. Wiek XX S. Roszak, J. Kłaczkow  Nowa era 525/2012 
Wiedza o społeczeństwie W centrum uwagi, poziom podst. Arkadiusz Janicki Nowa Era 505/2012
Podstawy przedsiębiorczości „Krok w przedsiębiorczość” zakres podstawowy, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Zb. Makieła, T. Rachwał Nowa Era 467/2012
Fizyka Odkryć fizykę.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy M. Braun, W. Śliwa Nowa Era 447/2012
Chemia To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod Nowa Era 438/2012
Biologia Biologia na czasie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkól ponadgimnazjalnych + ćwiczenia E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń, ST. Czachorowski Nowa Era  450/2012
Geografia  Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann Nowa Era 433/2012
Informatyka „Odkrywamy na nowo” Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych-zakres podstawowy Arkadiusz Gawełek Operon MEN 452/2012
Edukacja dla bezpieczeństwa „Żyję i działam bezpiecznie.Edukacja dla bezpieczeństwa” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Nowa Era 426/2012
Religia Moje miejsce w Kościele J. Szpet, D. Jackowiak Św. Wojciech 2673/2011
Etyka Etyka. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy Kapiszewski Jakub, Kołodziński Paweł  Operon 408/2011

Nowa podst

Przedmioty zawodowe Wybór podręcznika we wrześniu

 

Klasa 1 bt

Zawód: technik mechatronik

Przedmiot Podręcznik Autor Wydawnictwo Nr dop
Język polski Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka część 1 i 2 Język polski kl.I D. ChemperekA. Kalbraczyk WSiP 703/1/2014 
Język angielski Wybór podręcznika we wrześniu
Język niemiecki Wybór podręcznika we wrześniu
Wiedza o kulturze Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum. + Karta pracy ucznia Maria Matuszczak M. Bokiniec, B. Forysiewicz, J. Michałowski, N. Mrozkowiak-Nastrożna, G. Nazaruk, M. Sacha, G. Świętochowska Nowa Era 449/2012
Matematyka Matematyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony 1 + ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony W. Babiański, L. Chańko, D. PonczekW. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska Nowa Era 360/1/2011
Historia Poznać przeszłość. Wiek XX. S. Roszak, J. Kłaczko Nowa era 525/2012 
Wiedza o społeczeństwie W centrum uwagi, zakres podstawowy Arkadiusz Janicki Nowa Era 505/2012
Fizyka Odkryć fizykę.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy M. Braun, W. Śliwa Nowa Era 447/2012
Chemia To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod Nowa Era 438/2012
Biologia Biologia na czasie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkól ponadgimnazjalnych + ćwiczenia E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń, ST. Czachorowski Nowa Era  450/2012
Geografia  Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann Nowa Era 433/2012
Informatyka „Odkrywamy na nowo” Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych-zakres podstawowy Arkadiusz Gawełek Operon MEN 452/2012
Podstawy przedsiebiorczości „Krok w przedsiębiorczość” zakres podstawowy, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Zb. Makieła, T. Rachwał  Nowa Era  467/2012
Edukacja dla bezpieczenstwa „Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Jarosław Słoma Nowa Era 426/2012
Religia Moje miejsce w Kościele J. Szpet, D. Jackowiak Św. Wojciech 2673/2011
Etyka Etyka. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. zakres podstawowy Kapiszewski Jakub, Kołodziński Paweł  Operon 408/2011Nowa podst
Przedmioty zawodowe Wybór podręcznika we wrześniu

 

Klasa 1 ct

Zawód: technik logistyk z innowacją pedagogiczną „Służba w Wojsku”

 

Przedmiot Podręcznik Autor Wydawnictwo Nr dop
Język polski Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka część 1 i 2 Język polski kl.I D. ChemperekA. Kalbraczyk WSiP 703/1/2014 
Język angielski Wybór podręcznika we wrześniu
Język niemiecki Wybór podręcznika we wrześniu
Wiedza o kulturze Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum. + Karta pracy ucznia Maria Matuszczak Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz, Jacek Michałowski, Natalia Mrozkowiak-Nastrożna, Grzegorz Nazaruk, Magdalena Sacha, Grażyna Świętochowska Nowa Era 449/2012
Historia Poznać przeszłość. Wiek XX, zakres podstawowy S. Roszak, J. Kłaczkow  Nowa era 525/2012 

 

 

Wiedza o społeczeństwie W centrum uwagi, poziom podst. Arkadiusz Janicki Nowa Era 505/2012
Podstawy przedsiębiorczości „Krok w przedsiębiorczość” zakres podstawowy, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Zb. Makieła, T. Rachwał Nowa Era 467/2012
Matematyka Matematyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy 1 + ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych W. Babiański, L. Chańko, D. PonczekW. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska Nowa Era 378/1/2011
Fizyka Odkryć fizykę.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy M. Braun, W. Śliwa Nowa Era 447/2012
Chemia To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod Nowa Era 438/2012
Biologia Biologia na czasie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych + ćwiczenia E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń, ST. Czachorowski Nowa Era  450/2012
Geografia Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann Nowa Era 433/2012
Informatyka „Odkrywamy na nowo” Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy Arkadiusz Gawełek Operon MEN 452/2012
Edukacja dla bezpieczeństwa „Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjal. Jarosław Słoma Nowa Era 426/2012
Religia Moje miejsce w Kościele J. Szpet, D. Jackowiak Św. Wojciech 2673/2011
Etyka Etyka. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. zakres podst. Kapiszewski Jakub, Kołodziński Paweł  Operon 408/2011Nowa podst
Przedmioty zawodowe Wybór podręcznika we wrześniu

 

Klasa 1 dt

Zawód: technik eksploatacji portów i terminali

Przedmiot Podręcznik Autor Wydawnictwo Nr dop
Język polski Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka część 1 i 2 Język polski kl.I D. ChemperekA. Kalbraczyk WSiP 703/1/2014 
Język angielski Wybór podręcznika we wrześniu
Język niemiecki Wybór podręcznika we wrześniu
Wiedza o kulturze Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum. + Karta pracy ucznia Maria Matuszczak Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz, Jacek Michałowski, Natalia Mrozkowiak-Nastrożna, Grzegorz Nazaruk, Magdalena Sacha, Grażyna Świętochowska Nowa Era 449/2012
Historia Poznać przeszłość. Wiek XX, zakres podstawowy S. Roszak, J. Kłaczkow Nowa era 525/2012
Wiedza o społeczeństwie W centrum uwagi, poziom podst. Arkadiusz Janicki Nowa Era 505/2012
Podstawy przedsiębiorczości „Krok w przedsiębiorczość” zakres podstawowy, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Zb. Makieła, T. Rachwał Nowa Era 467/2012
Matematyka Matematyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy 1 + ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych W. Babiański, L. Chańko, D. PonczekW. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska Nowa Era 378/1/2011
Fizyka Odkryć fizykę.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy M. Braun, W. Śliwa Nowa Era 447/2012
Chemia To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod Nowa Era 438/2012
Biologia Biologia na czasie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych + ćwiczenia E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń, ST. Czachorowski Nowa Era  450/2012
Geografia Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann Nowa Era 433/2012
Informatyka „Odkrywamy na nowo” Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy Arkadiusz Gawełek Operon MEN 452/2012
Edukacja dla bezpieczeństwa „Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Jarosław Słoma Nowa Era 426/2012
Religia Moje miejsce w Kościele J. Szpet, D. Jackowiak Św. Wojciech 2673/2011
Etyka Etyka. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. zakres podstawowy Kapiszewski Jakub, Kołodziński Paweł Operon 408/2011

Nowa podst

Przedmioty zawodowe Wybór podręcznika we wrześniu

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Klasa 1az 1 – operator obrabiarek skrawających

Przedmiot Podręcznik Autor Wydawnictwo Nr dop
Język polski „Język polski. Zrozumieć świat1”Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej E. Nowosielska, U. Szydłowska Nowa Era 584/1/2012

 

 

 

Język angielski Wybór podręcznika we wrześniu
Historia Poznać przeszłość. Wiek XX, zakres podstawowy S. Roszak, J. Kłaczkow  Nowa era 525/2012 
Matematyka  „Matematyka” Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej W. Babiński, K. Wej  Nowa Era 573/1/2012
Geografia Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann Nowa Era
Biologia Biologia na czasie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkól ponadgimnazjalnych E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń, ST. Czachorowski Nowa Era  450/2012
Chemia To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod Nowa Era 438/2012
Fizyka Odkryć fizykę.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy M. Braun, W. Śliwa Nowa Era 447/2012
Edukacja dla bezpieczeństwa „Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Jarosław Słoma Nowa Era 426/2012
Religia Moje miejsce w Kościele J. Szpet, D. Jackowiak Św. Wojciech 2673/2011
Etyka Etyka. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. zakres podstawowy Kapiszewski Jakub, Kołodziński Paweł  Operon 408/2011

Nowa podst

Przedmioty zawodowe Wybór podręcznika we wrześniu

 

 

 

 

 

 

Klasa 1 az 2 – monter mechatronik   ZSZ

Przedmiot Podręcznik Autor Wydawnictwo Nr dop
Język polski „Język polski. Zrozumieć świat1” Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej. E. Nowosielska, U. Szydłowska Nowa Era 584/1/2012

 

 

Język angielski Wybór podręcznika we wrześniu
Historia Poznać przeszłość. Wiek XX, zakres podstawowy S. Roszak, J. Kłaczkow Nowa era 525/2012
Matematyka  „Matematyka” Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej W. Babiński, K. Wej  Nowa Era 573/1/2012
Geografia Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann Nowa Era
Biologia Biologia na czasie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkól ponadgimnazjalnych E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń, ST. Czachorowski Nowa Era  450/2012
Chemia To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod Nowa Era 438/2012
Fizyka Odkryć fizykę.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy M. Braun, W. Śliwa Nowa Era 447/2012
Edukacja dla bezpieczeństwa „Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Jarosław Słoma Nowa Era 426/2012
Religia Moje miejsce w Kościele J. Szpet, D. Jackowiak Św. Wojciech 2673/2011
Etyka Etyka. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. zakres podstawowy Kapiszewski Jakub, Kołodziński Paweł  Operon 408/2011

Nowa podst

Przedmioty zawodowe Wybór podręcznika we wrześniu

 

Skip to content