Załatwianie spraw

Załatwianiem spraw zajmują się:

Sekretariat uczniowski

Sekretariat mieści się na I piętrze pok. Nr 48 i załatwia sprawy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00.

Adres na stronie głównej biuletynu.

Informacji udziela – Anna Koszykowska

 

Sekretariat ogólny

Sekretariat mieści się na I piętrze pok. Nr 38 i załatwia sprawy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00.

Informacji udziela – Iwona Kotarba

 

Zadania realizowane prze sekretariat:

– udzielanie informacji na temat oferty szkoły, naboru, programów nauczania, kontaktu z

nauczycielami, bieżącej działalności szkoły

– wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych,

– wykonywanie innych czynności zaleconych przez Dyrektora, nauczycieli i wynikających z bieżących spraw.

Skip to content