Branżowa Szkoła I stopnia


Specjalizacja: operator obrabiarek skrawających
Uczeń zdobywa umiejętności:
– czytania dokumentacji technicznej
– wykonywania pomiarów mechanicznych
– obróbki ręcznej,toczenia i frezowania
– obsługi  obrabiarek sterowanych numerycznie
– montażu, demontażu i naprawy maszyn i urządzeń

Absolwent :
zdobywa zawód
– znajdzie zatrudnienie na stanowisku brygadzisty
– może pracować jako operator obrabiarek CNC
– może być kontrolerem jakości

Specjalizacja: mechatronik
Uczeń zdobywa umiejętności:
– czytania dokumentacji technicznej
– wykonywania pomiarów elektrycznych i elektronicznych
– montażu i demontażu urządzeń mechatronicznych
– kontrolowania pracy elementów i podzespołów urządzeń mechatronicznych
– naprawiania, konserwacji i uruchomiania urządzeń mechatronicznych

Absolwent:
– zdobywa zawód
– może wykonywać pracę operatora maszyn manipulacyjnych
– może być diagnostą , operatorem i konserwatorem urządzeń i systemów mechatronicznych
– może pełnić funkcję brygadzisty

Skip to content