20 kwietnia 2016 roku 26 uczniów z 5 klas naszej szkoły uczestniczyło w ramach „Dnia przedsiębiorczości” w kilkugodzinnych praktykach zawodowych w różnych firmach.
„Dzień przedsiębiorczości” jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
Poprzez udział w programie uczniowie mieli możliwość:
– zweryfikowania swoich wyobrażeń o wybranym zawodzie,
– pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
– doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
– zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.
Teraz uczniowie przygotowują sprawozdania z odbytych praktyk. Prosimy o oddanie prezentacji do p. Elżbiety Mądrzejewskiej do 15 maja.

Skip to content