Zajęcia 2at w praktyce

Czym jest spawanie metodą otuloną, jak się to robi… Mogli to nie tylko w teorii, ale przede wszystkim, w praktyce poznać uczniowie klasy 2 AT na zajęciach w pracowni elektro i elektrotechniki. Spawanie metodą elektrody otulonej, czyli MMA – Manual Arc...
Skip to content