Właśnie mija 230 lat jak nasi przodkowie uchwalili  Konstytucję, regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie. Była to druga na świecie nowoczesna konstytucja. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej, jednakże zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, która otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego.

O Konstytucji 3-go Maja można dowiedzieć się w prezentacji Andrzeja Kołodziejczyka.

Skip to content