Halloween już na dobre zagościło w naszym kraju, choć nie przybrało ono takiej skali jak w Stanach Zjednoczonych to jednak jest i cieszy się dużym powodzeniem. Halloween to zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się do święta zmarłych. Ponadto uczenie języka obcego z odwołaniem do elementów kulturowych wzbogaca i stanowi esencję tego, co w danej kulturze jest najciekawsze i warte poznania, a to jest przecież priorytetowe zadania każdego nauczyciela. Dlatego też piątkowe przedpołudnie na II piętrze LZN upłynęło pod znakiem Halloween i języka angielskiego. Dzięki olbrzymieniu zaangażowaniu Elżbiety Wójcickiej oraz uczniów z klas drugich mieliśmy możność na chwilę zatopić się w tak bardzo amerykańską tradycję, jaką jest Halloween. Zabawa była świetna.

Skip to content