Konkurs pn. „Najlepsi Uczniowie w Zawodzie w Roku 2015” organizowany jest w ramach projektu systemowego pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem konkursu jest m.in.: podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych uczniów, rozwijanie zainteresowań uczniów pracą w zawodzie, w którym się kształcą, a także rozwijanie umiejętności oczekiwanych u uczniów przez rynek pracy i pracodawców czy kształtowanie u uczniów postaw kreatywnych.
W naszej szkole odbył się pierwszy etap tego konkursu na Najlepszego Ucznia w Zawodzie – technik mechatronik.
Szkołę reprezentowali uczniowie klasy 3bt – Kamil Demczyszyn, Filip Olechowski i Tomasz Węzik. Przeszli oni do drugiego etapu.

Skip to content