1 września br. w świetlicy szkolnej miała miejsce inauguracja roku szkolnego 2015 – 2016, gdzie przybyli uczniowie, ich rodzice, opiekunowie oraz grono pedagogiczne. Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru Centrum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, który w imieniu społeczności szkolnej przywitała pani dyrektor. Następnie odśpiewano hymn. Po hymnie głos zabrała pani dyrektor Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska, życząc przybyłym udanego roku szkolnego, samych sukcesów i szybkiej aklimatyzacji powakacyjnej. Zebranym powodzenia w nauce i pracy życzyli też wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków LZN, Barbara Ostroróg, zachęcając do współpracy ze stowarzyszeniem oraz proboszcz parafii na Psim Polu ks. Edward Leśniowski.

Uczniom klas pierwszych przedstawiono kadrę pedagogiczną oraz wychowawców poszczególnych klas.

Wakacje już minęły, teraz czeka nas 10 miesięcy pracy nad kształtowaniem swojej wiedzy, umiejętności i relacji interpersonalnych. Wszystkim życzymy samych sukcesów – w tym nowym roku szkolnym.

Skip to content