IV Centralny Zlot Klas Mundurowych – Żagań 2018 już rozpoczęty. W Zlocie uczestniczy ponad 500 uczniów klas mundurowych z całej Polski.

IV Zlot, podobnie jak poprzednie podlega określonym zasadom. Zespoły podzielone na grupy, mają  do wykonania różne zadania, a także będą szkolić się i poznawać tradycje wojskowe. Wśród wyzwań zalazły się: szkolenie ogniowe, manewry sportowo-obronne, ABC przetrwania oraz historia, tradycje i prezentacja podstawowego sprzętu bojowego 11. Dywizji Kawalerii Pancernej.
Każda ze szkół miała też za zadanie przygotowanie pokazu musztry oraz prezentacji artystycznej.

Trzeciego października swoje zmagania nasza drużyna rozpoczęła od biegu. Dwa dni wcześniejsze młodzież spędziła na zajęciach z SERE, budowaniu ukrycia, pozyskiwaniu i uzdatnianiu wody, rozpalaniu ogniska oraz maskowaniu. Mieli też oni okazję zapoznać się z nowoczesnym sprzętem wojskowym.

Ciąg dalszy relacji za kilka dni, Cezariusz Markiewicz.

Skip to content