Projekt „Euroweek”

W dniach od 6 do 10 lutego 14-osobowa grupa uczniów z naszej szkoły brała udział w projekcie pt. EUROWEEK- Szkoła Liderów w Dłogopole Zdrój. Podczas kilkudniowego pobytu, uczniowie brali udział w zajęciach prowadzonych w języku angielskim przez wolontariuszy, między...

Zawodowy Wrocław

Szkoła uczestniczy w projekcie „Zawodowy Wrocław” realizowanym w ramach osi priorytetowej 10. Edukacja Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata...

Adaptacja filmowa 5D

Uczniowie LZN uczestniczyli w projekcie realizowanym przez Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. Młodzież uczestniczyła w interaktywnej lekcji łączącej elementy historii, języka polskiego, wiedzy o kulturze, a realizowanej pod wspólnym tytułem...
Skip to content