Projekt „Follow Yourself” realizowany przez Fundację Europejskie Forum Wspierania Inicjatyw (dofinansowany ze środków UM W-w) realizował od kwietnia 2016 r. do stycznia 2017 r. zajęcia warsztatowe w klasach: 2at, 2bt, 2ct, 2dt, 2az, który poruszał kwestie – celów, marzeń, pragnień, systemu wartości czy emocji i relacji z innymi osobami oraz samym sobą. Mówiono o pasjach i motywacji. Zajęcia miały formę warsztatową, zaś 25.01.2017 r. wszystkie klasy drugie wzięły udział w Olimpiadzie Rozwojowej jako podsumowanie projektu. Warsztaty prowadzili psycholodzy oraz trenerzy umiejętności miękkich, pomagali im wolontariusze – studenci i absolwenci.

Skip to content