9 listopada 2014 roku wzięliśmy udział w Marszu Wzajemnego Szacunku. Był to marsz na rzecz tolerancji i szacunku i rozpoczął się na dziedzińcu przed Synagogą Pod Białym Bocianem, a zakończy spotkaniem pod pomnikiem w miejscu spalonej Synagogi Na Wygonie /ulica Łąkowa/. Według słownika tolerancja „to otwarte, obiektywne i szanujące podejście wobec odmiennych od własnych postaw, zachowań i cech drugiego człowieka.” W praktyce „tolerancja” to poparcie dla postaw, które są przeciwne dyskryminacji etnicznej, rasowej czy religijnej. Takich postaw należy uczyć od najmłodszych lat. W każdym należy zaszczepiać umiłowanie do wolności słowa, poglądów, postaw, kształtować postawy wzajemnego szacunku i właśnie tejże tolerancji wobec innych – w szerokim tego słowa znaczeniu.

Skip to content