W 2013 ruszył pilotażowy projekt Wrocławskiego Centrum Akademickiego oraz Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego pod przekornym tytułem “Matma nie gryzie”. Adresatami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zaś celem projektu jest “odczarowanie” matematyki, a poprzez to zmniejszenie lęku uczniów przed nią. Nie da się funkcjonować bez wiedzy matematycznej, nawet w tym stopniu podstawowym. Rozwój zmysłu matematycznego ułatwia funkcjonowanie we współczesnym świecie.  Ponadto celem Instytutu jest zachęcenie do udziału w innych imprezach popularnonaukowych dla młodzieży proponowanych przez Instytut Matematyczny UWr.
Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Matma nie gryzie”, którego celem jest przedstawienie przyjaznych stron matematyki w ciekawy sposób. Wykłady dotyczące różnych dziedzin nie koniecznie związanych z matematyką prowadzą dla nas wykładowcy z instytutu matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwszy wykład z dziedziny „Matematyka i medycyna” już za nami. Wykład „Matematyk na wojnie” wygłosił dla nas pan dr Andrzej Dąbrowski.
W pierwszym wykładzie uczestniczyła kl 1at i 1bt, a także klasy 3az i 4at.

Skip to content