Nagroda Ministra Gospodarki dla Lotniczych Zakładów Naukowych za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego oraz efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy została wręczona pani dyrektor Jolancie Mazurkiewicz-Kaczyńskiej na uroczystości, która odbyła się 12 czerwca 2015 roku w Bolkowie. Dyplomy uznania i nagrody pieniężne otrzymali wyróżniający się i odnoszący sukcesy uczniowie z klasy 3bt, Kamil Demczyszyn i Tomasz Węzik oraz za szczególne osiągnięcia dydaktyczne Grzegorz Łomotowski. Nagrodzona została także firma Robert Bosch, która miała klasę dedykowaną z LZN. Podkreślono ważkość współpracy firm, zakładów pracy, uczelni wyższych ze szkołami zawodowymi, całemu spotkaniu przyświecały hasła „Wygrywają zawodowcy – dołącz do najlepszych”

12 czerwca br. w Bolkowie Lotnicze Zakłady Naukowe przystąpiły do Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU” Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVET-PARK”, wraz z nami do Klastra Edukacyjnego przystąpiła również Politechnika Wrocławska. Ideą Klastra jest stworzenie płaszczyzny kształcenia na poziomie szkoły średniej i wyższej zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców i przy ich wyraźnym wsparciu, choćby w obszarze praktyk.

Po wręczeniu nagród odbyła się dyskusja na temat: „Mądrzej, czyli jak kształcić dla gospodarki”, której koordynatorem była Barbara Kaśnikowska, Prezes Zarządu WSSE „INVERST-PARK”. Taki tez cel przyświeca Lotniczym Zakładom Naukowym – mądrzej i lepiej kształcić przyszłych techników.

Fotograficzna relacja w Galerii LZN.

Skip to content