Olga Tokarczuk została laureatką Literackiej Nagrody Nobla. 10 października 2019 roku Akademia Szwedzka uhonorowała polską pisarkę za „narracyjną wyobraźnię, encyklopedyczną pasję oraz przekraczanie granic jako formę życia. Dlatego też w różnych miejscach szkoły uczniowie kilku klas starali się przybliżyć młodzieży postać pisarki oraz jej dorobek. Szkoła wpisuje się też w projekt czytania prozy Olgi Tokarczuk w dniu wręczania jej Literackiej Nagrody Nobla.

Skip to content