Od dwóch tygodni uczniowie dwóch klas trzecich przebywają na zagranicznych praktykach zawodowych w ramach projektu „Europejskie Praktyki Zawodowe dla uczniów LZN, jako szansa rozwoju zawodowego i osobistego” realizowanego przez Erasmus+ realizowanego ze środków unijnych.
Kształcenie zawodowe należy traktować jako środek, który daje uczniom wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do zawodowego i  elastycznego reagowania na potrzeby rynku pracy. W związku z tym, kształcenie w szkołach technicznych musi być spójne z tym, co dzieje się w firmach czy zakładach pracy i należy planować je tak, aby uwzględnić wiedzę potrzebną uczniom w postaci podstaw teoretycznych i konceptualnych oraz znajomość sprzętu, technologii i języka.
Na tym tle szkolenie na stanowisku pracy staje się ważną częścią edukacji uczniów, którzy realizują programy praktyk zawodowych na stanowisku pracy jako część kształcenia poza szkołą.
Praktyki w firmach, zakładach  dają uczniom kontakt ze światem pracy, jednocześnie umożliwiając im doskonalenie edukacji osobistej i zawodowej poprzez kształcenie w rzeczywistym otoczeniu. Warto zaznaczyć, że dla wielu takie praktyki w firmach są pierwszym kontaktem z pracą. A zatem dobrze zaplanowane i koordynowane mają podstawowe znaczenie dla młodzieży wchodzącej na rynek pracy.
Przebywająca w Bolonii i Berlinie młodzież nie tylko zdobywa wiedzę, pogłębia także swoje umiejętności językowe, komunikacyjne i kulturowe, gdyż program praktyk został tak skonstruowany. żeby wszystkie sfery rozwoju ucznia były uwzględnione.
Skip to content