Mundur zobowiązuje! Tego niewątpliwie dowiedzieli się uczniowie klasy logistycznej z innowacją pedagogiczną „Służba w Wojsku”, czyli w skrócie klasy mundurowej, którzy w Lotniczych Zakładach Naukowych, w obecności pani dyrektor Jolanty Mazurkiewicz-Kaczyńskiej, przybyłych gości, rodziców, przyjaciół i znajomych wypowiedzieli słowo: Ślubujemy! Ślubujemy!… Strzec honoru szkoły… Z dumą nosić mundur… Godnie reprezentować szkołę…

Po ślubowaniu głos zabrała pani dyrektor, życząc młodzieży wytrwania w postawionych sobie założeniach, godnego reprezentowania szkoły, bycia wzorem dla innych, zwłaszcza w propagowaniu postaw patriotycznych. Na doniosłość noszenia munduru zwróciła uwagę ppor. Alicja Pic, podkreślając jednocześnie, że mundur nie ogranicza nikogo, wręcz przeciwnie – działa motywująco. Kadetom gratulowała wyboru oraz życzyła samych sukcesów, była dyrektor LZN, a obecnie wiceprezes Stowarzyszania Absolwentów…, Barbara Ostroróg. Słowa wsparcie padły też, od obecnego na ślubowaniu, księdza Szymona Zaufla.

Ślubowanie zakończyła defilada klas mundurowych.

Co raz więcej młodych ludzi wiąże swoja przyszłość z wojskiem, dlatego też klasy mundurowe wybrali Ci, którzy myślą o wojsku zawodowym lub myślą o dostaniu się na studia w szkołach wojskowych, na kierunku logistyka, bezpieczeństwo narodowe i innych.

Klasy mundurowe, będące pod patronatem WSOWL, oprócz realizowania programu nauczania związanego z wiodącym kierunkiem, realizują też program zajęć wojskowych, w ramach którego odbyły się też 5-cio dniowe ćwiczenia na poligonie.

Życzymy im powodzenia i wytrwałości w realizacji założonych celów.

Skip to content