16 października 2017 roku stało pod znakiem ślubowania klas pierwszych i minionej niedawno 99 Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W pierwszej części uroczystości przedstawiciele klas pierwszych w imieniu swoich kolegów wypowiedzieli słowa Roty. Świadkami ślubowania byli przybyli na Apel koledzy ze starszych klas, goście, rodzice i nauczyciele.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu. Prowadzący, Andrzej Kołodziejczyk, przywitał przybyłych – pierwszoklasistów, dyrektor Jolantę Mazurkiewicz-Kaczyńską, płk. Aleksandra Wlizło, wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów LZN Barbarę Ostroróg oraz Prezesa Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”  Kazimierza Kimso, wszystkich rodziców oraz nauczycieli.

Padły piękne słowa, o rozpoczęciu nowego etapu życia, o konieczności odpowiedzialności za siebie i kolegów, o odpowiedzialności za dobre imię szkoły. Pani dyrektor wypowiedziała maksymę Alexis de Tocqueville, którą powinni kierować się wszyscy „Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka.”

Pułkownik Aleksander Wlizło wskazał na siłę składanych obietnic, o tym, że słowo raz dane musi być dotrzymane. Jednocześnie zachęcał młodzież do rozważenia służby wojskowej, jako jednego ze sposobów na życie. Natomiast Kazimierz Kimso powiedział o tym, że ojczyzna potrzebuje zaangażowanych, zdolnych młodych ludzi, którzy poświęcą swoje siły i umiejętności na pracę na rzecz kraju.

Barbara Ostroróg pogratulowała młodzieży wyboru szkoły, wskazując jednocześnie na fakt, że to oni będą świadczyć o jakości szkoły – ich postawa, zaangażowanie i słowa, które będą wypowiadali w świcie, ponieważ to uczniowie, a później absolwenci są ambasadorami szkoły w świecie.

Jako ostatnia głos zabrała przewodnicząca szkoły Julia Nowak, złożyła ona obietnicę w imieniu społeczności szkolnej, że wszyscy będą przestrzegali słów Roty, jednocześnie zaprosiła wszystkich do aktywnej współpracy  z Samorządem Uczniowskim.

Ślubowanie zakończyło się defiladą klas mundurowych, a meldunek pan Dyrektor, po defiladzie, złożył starszy kadet Michał Jęcek.

Drugim punktem uroczystego apelu była promocja na wyższy stopień uczniów klas mundurowych.

Uroczystość uświetnił program artystyczny upamiętniający 99 rocznicę Odzyskania Niepodległości, przygotowanych i przedstawionych przez uczniów klas : 1ct, 1et, 3ct, 4ct oraz nauczycieli: Urszuli Misiek, Anny Walczak, Macieja Ciupryka, Mariusza Świerzko i prowadzącego Andrzeja Kołodziejczyka.

Skip to content