9. czerwca 2016 roku, spotkaliśmy się z Rafałem Kubackim w ramach profilaktyki uzależnień. W spotkaniu na temat „Smaki życia – czyli debata o dopalaczach” uczestniczyli uczniowie klas: pierwszych i drugich. „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” to program profilaktyczny autorstwa Krzysztofa Wojcieszka. Celem programu jest zapoznanie młodzieży z podstawowymi informacjami na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Wszystkich zainteresowanych tematem odsyłamy do portalu http://www.dopalaczeinfo.pl/.

Skip to content