Po raz pierwszy przedstawiciele naszej szkoły, reprezentowani przez Jolantę Mazurkiewicz-Kaczyńską – dyrektora, Magdalenę Kuśmierską – kierownika kształcenia praktycznego  i Wacława Osękowskiego – nauczyciela przedmiotów zawodowych, uczestniczyli w  V Konferencji Technicznych Szkół Lotniczych. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Technicznych Szkół Lotniczych oraz Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie. Sympozjum objęte zostało honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Tematem konferencji było „Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy  i doświadczenia pomiędzy szkołami i uczelniami oraz lotniczymi organizacjami obsługowymi  i produkcyjnymi”.

W spotkaniu (12-14.11.2015 r.) uczestniczyły 24 szkoły kształcące w branży lotniczej z całej Polski oraz przedstawiciele dominujących na świecie branż lotniczych. Oprócz wymiany doświadczeń istniała także możliwość zobaczenia Centrum Kształcenia Praktycznego, gdzie przedstawiono wyposażenie umożliwiające realizację zajęć praktycznych dla zawodów technika mechanika lotniczego i technika awionika, które zostało zakupione przez wyżej wymieniona jednostkę z funduszy Unii Europejskiej przy pełnej akceptacji władz samorządowych. Wycieczki do przedsiębiorstw lotniczych( Heli One Poland, Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka, LineTech),  w których mieliśmy przyjemność wziąć udział, zapoznanie z bazą dydaktyczną Politechniki Rzeszowskiej, prezentacje firm umożliwiających młodzieży odbywanie praktyki zawodowej  i staży, były cennym doświadczeniem. Dzięki wzajemnej współpracy wszystkie podmioty branży lotniczej działające w Rzeszowie i okolicach tworzą doskonałą płaszczyznę do rozwoju lotnictwa i kształcenia przyszłych kadr. Pozyskaliśmy wiedzę związaną z wymaganiami i procedurami w niezbędnymi do certyfikacji szkoły umożliwiającej wydanie certyfikatu  PART-144 i przygotowania Raportu Uznania Wiedzy przy założeniu i realizacji odpowiednich rozszerzeń .

Ponadto cennym doświadczeniem była konfrontacja wyposażenia technicznego szkół biorących udział w przedstawionej konferencji. Nieliczne tylko szkoły, w tym przodujący Zespół Szkół w Rzeszowie, posiadają bogatsze wyposażenie niż LZN. Większość szkół posiada bardzo skromna bazę techniczną i najczęściej korzysta z miejscowych CKP lub przychylnie nastawionych zakładów pracy. Nasze, obecnie organizowane przez Panią Dyrektor pracownie lotnicze będą się wyróżniały zgromadzonymi tam silnikami lotniczymi, osprzętem lotniczym, elementami płatowca pochodzącymi z autentycznych latających kiedyś statków powietrznych. Posiadamy również wartościowe plansze i tablice poglądowo-tematyczne oraz bogaty zbiór literatury, czasopism i prac dyplomowych o tematyce lotniczej, naszych absolwentów. To wszystko plasuje naszą szkołę w ścisłej czołówce szkół lotniczych w Polsce. Do zorganizowania stanowisk, umożliwiających przeprowadzenie egzaminów zawodowych brakuje nam tylko niewielkiego, sprawnego( wycofanego z eksploatacji) samolotu lub funkcjonalnych zespołów statku powietrznego. Takim stanowiskiem dysponuje szkoła w Rzeszowie, dzięki bardzo dużej przychylności władz Rzeszowa i pozyskanych funduszy UE.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć z Konferencji (zdjęcia zostały pobrane ze strony galerii ZSM w Rzeszowie).

Magdalena Kuśmierska, Wacław Osękowski

Skip to content