Uroczystości zakończenia roku szkolnego w Lotniczych Zakładach Naukowych zaczęły się o godzinie 9.00 wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem  przez przybyłych uczniów, gości i nauczycieli hymnu państwowego. Na zakończeniu roku mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli dwóch firm – UTC Aerospace Systems i Robert Bosch Sp. z o.o., którzy młodzieży wręczyła drobne upominki rzeczowe. Następnie głos zabrała pani dyrektor, gratulując zebranym dobrego roku. Uroczystości podzielone były na trzy części – wręczenie świadectw z czerwonym paskiem, nagród, wyróżnień, podziękowań. Część drugą zdominowały  nagrody, wyróżnienia i podziękowania za udział w konkursach, Dniach Otwartych szkoły, działalność wolontariacką itd., które wręczali poszczególni nauczyciele. Głos też zabrała wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów, dziękując za rok owocnej współpracy. Trzecią część można określić mianem części rozrywkowej, wysłuchaliśmy piosenek w wykonaniu uczniów oglądając mini prezentację podsumowującą cały rok szkolny. Clou tej części był pokaz światło – dźwięk przygotowany przez grupę pasjonatów mechatronicznych będących pod opieką Adama Baranowskiego.

Skip to content