Dzisiejszego dnia, tzn. 9.11.2015 roku odbyło się spotkanie uczniów klasy 1at – Technik mechanik i technik mechanik lotniczy z przedstawicieli UTC Aerospace Systems, jednego z największych projektantów, wytwórców i dostawców produktów dla przemysłu lotniczego. Firma UTC objęła patronatem Technika mechanika i Technika mechanika lotniczego, co pozwoli wzbogacić proces kształcenia przez cały czteroletni cykl nauczania. Uczniowie uczęszczający do klasy objętej patronatem będą mieli okazję zrozumienia mechanizmów funkcjonowania nowoczesnego zakładu pracy, jak również zapoznania się ze specyficznymi potrzebami rynku lotniczego. Możliwość praktyk dodatkowo umożliwi uczniom zdobycie nowych umiejętności, tak niezbędnych w rozwijającym się przemyśle lotniczym. To początek długiej i owocnej współpracy UTC Aerospace Systems i Lotniczych Zakładów Naukowych.

Skip to content