13 grudnia odbyło się przedstawienie, poświęcone ofiarom stanu wojennego. Ich pamięć zgromadzeni uczcili minutą ciszy. Spektakl wypełniły wiersze i piosenki z lat osiemdziesiątych, opatrzone komentarzem historycznym. Nie zabrakło scen, przedstawiających przesłuchania, manifestacje uliczne, aresztowania i internowanie działaczy „ Solidarności”, w których aktorzy wystąpili w mundurach Milicji Obywatelskiej i Ludowego Wojska Polskiego. Na zakończenie zaprezentowano nagrany przez młodzież film, rekonstruujący wydarzenia z okresu stanu wojennego.

Organizatorzy dziękują wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy wzięli udział w przygotowaniu przedstawienia.

Urszula Misiek, Maciej Ciupryk

[Zapraszam do galerii – zdj. Karolina Nagły i Piotr Orzeł]

Skip to content