Uczniowie, którzy z różnych powodów nie posiadają loginu lub hasła do Librusa proszeni są o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły lub drogą mailową.

W związku z zaistniałą sytuacją pragniemy poinformować, że aktualnie zajęcia szkolne odbywają się w trybie zdalnym.