Uczniowie, którzy z różnych powodów nie posiadają loginu lub hasła do Librusa proszeni są o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły lub drogą mailową.

Skip to content