20 września młodzież LZN zrobiła happening upamiętniający wybuch Powstania Warszawskiego, zaś minutą ciszy uczczono poległych w walkach o Warszawę i Polskę żołnierzy AK, harcerzy, cywilów.

Skip to content