3 marca uczniowie klasy 3 ET uczestniczyli w wykładzie dr hab. M. Marszalskiego w Instytucie Filologii Angielskiej we Wrocławiu. Dr Mariusz Marszalski to specjalista w dziedzinie amerykańskiej literatury modernistycznej i postmodernistycznej. Podczas wykładu uczniowie mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę literaturoznawczą i dowiedzieć się jak modernizm w poezji amerykańskiej zmienił akcenty dyskursu poetyckiego w stronę „subject matter”. Opiekunem wyjścia był M. Ochrem.

Skip to content