Profesor Jan Miodek,były wieloletni dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a także autor takich książek jak: „ABC polszczyzny”, „Duży Miodek”, „Słownik ojczyzny polszczyzny” czy „Słownik polsko@polski z Miodkiem” był gościem w Lotniczych Zakładach Naukowych. Na spotkanie przybyła młodzież z sąsiadujących z LZN szkół gimnazjalnych. Profesor wygłosił wykład na temat współczesnej polszczyzny młodego pokolenia. W wykładzie starała się wskazać na najważniejsze przejawy negatywne, jak i pozytywne występujące w naszym języku. Zebrani mieli okazję dowiedzieć się o niebezpieczeństwach tkwiących w braku znajomości zasad rządzących językiem polskim. Wskazał on na pułapki czyhająca na Polaków. Po wykładzie był czas na pytania. Każde wywoływało u profesora radość z tego, że zostało ono zadane. Usłyszeliśmy o potrzebie zapożyczeń, o pozostałościach w języku polskim liczby podwójnej i innych ważnych dla języka problemach i niuansach.

Skip to content