Zawodowy Wrocław

Szkoła uczestniczy w projekcie „Zawodowy Wrocław” realizowanym w ramach osi priorytetowej 10. Edukacja Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata...

Projekt „Matma nie gryzie”

W naszej szkole odbył się drugi z wykładów realizowanych w ramach projektu „Matma nie gryzie”. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. W spotkaniu wzięły udział klasy 1-3.  Matematykę można potraktować...

Psie Pole – naturalnie piękne

W ramach projektu „Psie Pole – naturalnie piękne” – 22.10.2015 roku uczniowie klas: 1ct, 1dt i 1az uczestniczyły w wykładzie na temat  ochrony  owadów zapylających i pszczół. Każdy z nas może przyczynić się do ochrony owadów zapylających i nie...

Halloween w LZN

Halloween już na dobre zagościło w naszym kraju, choć nie przybrało ono takiej skali jak w Stanach Zjednoczonych to jednak jest i cieszy się dużym powodzeniem. Halloween to zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się do święta zmarłych. Ponadto uczenie języka obcego...
Skip to content