Zamówienia publiczne 2021

XVI

WYBÓR WYKONAWCY PRZEBUDOWY BUDYNKU UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ – BUDYNEK O FUNKCJI EDUKACYJNEJ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ, SIŁOWNIĄ, SALA ARTYSTYCZNĄ I ZAPLECZEM KUCHENNYM NA TERENIE LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU

  Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Edytowalna wersja załącznika nr 2 do SWZ
Edytowalna wersja załącznika nr 3 do SWZ

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja w trybie art. 222, ust 5 ustawy PZP

Rozstrzygnięcie postepowania

 

XIV

REMONT POMIESZCZEŃ PO LIKWIDOWANYM SCHRONIKU MŁODZIEŻOWYM 

  Zapytanie ofertowe

 

XIII

WYBÓR DOSTAWCY FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU MULTIMEDIALNO – NAGŁOŚNIENIOWEGO NA RZECZ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 WE WROCŁAWIU, W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO – „INWESTYCJE W EDUKACJĘ PONADPODSTAWOWĄ W WYBRANYCH PLACÓWKACH NA TERENIE WROCŁAWIA” – REALIZOWANEGO PRZEZ LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE WE WROCŁAWIU, W IMIENIU GMINY WROCŁAW, W OKRESIE OD 02.12.2019 DO 30.09.2021

  Ogłoszenie o postępowaniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Edytowalna wersja załącznika do SWZ
Zmiana treści SWZ

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Odpowiedź na pytanie nr 1 do SWZ

Informacja w trybie art. 222, ust 5 ustawy PZP

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Rozstrzygnięcie postępowania

 

XII

WYBÓR DOSTAWCY FABRYCZNIE NOWEGO TWARDOŚCIOMIERZA UNIWERSALNEGO NA RZECZ LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO – „INWESTYCJE W EDUKACJĘ PONADPODSTAWOWĄ W WYBRANYCH PLACÓWKACH NA TERENIE WROCŁAWIA” – REALIZOWANEGO PRZEZ LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE WE WROCŁAWIU, W IMIENIU GMINY WROCŁAW, W OKRESIE OD 02.12.2019 DO 30.09.2021

  Ogłoszenie o postępowaniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Odpowiedź nr 1 na pytanie do SIWZ
Informacja w trybie art. 86, ust. 5 ustawy PZP

Rozstrzygnięcie postępowania

XI

WYBÓR DOSTAWCY FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO NA RZECZ LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU

  Zaproszenie do składania ofert

X

REMONT KORYTARZA NA II PIĘTRZE BUDYNKU GŁÓWNEGO STANOWIĄCEGO SIEDZIBĘ LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU

  Zaproszenie do składania ofert

IX

DOSTAWA UBIORU MUNDUROWEGO DLA UCZNIÓW LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU, REALIZUJACYCH PROJEKT RESORTU OBRONY NARODOWEJ

  Zaproszenie do składania ofert

VIII

WYBÓR DOSTAWCY FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ POMIAROWYCH I PRODUKCYJNYCH KLASY PRZEMYSŁOWEJ ORAZ SPRZĘTU MULTIMEDIALNO – NAGŁOŚNIENIOWEGO NA RZECZ LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU, CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WE WROCŁAWIU ORAZ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 WE WROCŁAWIU W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO – „INWESTYCJE W EDUKACJĘ PONADPODSTAWOWĄ W WYBRANYCH PLACÓWKACH NA TERENIE WROCŁAWIA” – REALIZOWANEGO PRZEZ LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE WE WROCŁAWIU, W IMIENIU GMINY WROCŁAW, W OKRESIE OD 02.12.2019 DO 30.09.2021

   Ogłoszenie o postępowaniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Odpowiedź nr 1 na pytania do treści SIWZ

Odpowiedź nr 2 na pytania do treści SIWZ/Zmiana ogłoszenia o postępowaniu

Edytowalna wersja załączników do SIWZ

Odpowiedź nr 3 na pytania do treści SIWZ

Odpowiedź nr 4 na pytania do treści SIWZ

Informacja w trybie art.86 ust.5

Rozstrzygnięcie postępowania

 

VII

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH O CHARAKTERZE REMONTU NA TERENIE LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU, W RAMACH PROJEKTU UNIJNIEGO –  „INWESTYCJE W EDUKACJĘ PONADPODSTAWOWĄ W WYBRANYCH PLACÓWKACH NA TERENIE WROCŁAWIA” – REALIZOWANEGO PRZEZ LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE WE WROCŁAWIU, W IMIENIU GMINY WROCŁAW, W OKRESIE OD 02.12.2019 DO 30.09.2021.

   Ogłoszenie o postępowaniu
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 Informacja w trybie art. 86, ust. 5, ustawy PZP

 Rozstrzygnięcie postępowania

 

VI

WYBÓR DOSTAWCY FABRYCZNIE NOWEGO WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO NA RZECZ LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU, CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WE WROCŁAWIU, ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 WE WROCŁAWIU ORAZ XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO WE WROCŁAWIU, W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO – „INWESTYCJE W EDUKACJĘ PONADPODSTAWOWĄ W WYBRANYCH PLACÓWKACH NA TERENIE WROCŁAWIA” – REALIZOWANEGO PRZEZ LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE WE WROCŁAWIU, W IMIENIU GMINY WROCŁAW, W OKRESIE OD 02.12.2019 DO 30.09.2021r.

   Ogłoszenie o postępowaniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 edytowalna forma załączników do SIWZ

Odpowiedź na pytanie nr 1 do SIWZ

Odpowiedź na pytanie nr 2 do SIWZ

Odpowiedź na zarzut do treści SIWZ / Zmiana terminu składania ofert

 Informacja w trybie art 86, ust. 5 ustawy PZP

Rozstrzygnięte postępowanie

 

V

WYBÓR DOSTAWCY FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA RZECZ LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU, XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO WE WROCŁAWIU ORAZ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WE WROCŁAWIU, W RAMACH PROJEKTU UNIJNIEGO – „INWESTYCJE W EDUKACJĘ PONADPODSTAWOWĄ W WYBRANYCH PLACÓWKACH NA TERENIE WROCŁAWIA” – REALIZOWANEGO PRZEZ LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE WE WROCŁAWIU, W IMIENIU GMINY WROCŁAW, W OKRESIE OD 02.12.2019 DO 30.09.2021

   Ogłoszenie o postępowaniu
 SIWZ
 Edytowalna wersja załączników do SIWZ
 Odpowiedź na pytanie nr 1 do SIWZ

Odpowiedź na pytanie nr 2 do SIWZ

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert / Zmiana ogłoszenia o postępowaniu

Odpowiedź na pytania nr 3 do SIWZ

Odpowiedź na pytania nr 4 do SIWZ

Odpowiedź na pytanie nr 5 do SIWZ

Informacja w trybie art 86, ust. 5 ustawy PZP

Rozstrzygnięcie postępowania

Ponowna ocena i rozstrzygnięcie postępowania

IV

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH O CHARAKTERZE REMONTU NA TERENIE LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU, ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 WE WROCŁAWIU, ORAZ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WE WROCŁAWIU, W RAMACH PROJEKTU UNIJNIEGO – „INWESTYCJE W EDUKACJĘ PONADPODSTAWOWĄ W WYBRANYCH PLACÓWKACH NA TERENIE WROCŁAWIA” – REALIZOWANEGO PRZEZ LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE WE WROCŁAWIU, W IMIENIU GMINY WROCŁAW, W OKRESIE OD 02.12.2019 DO 30.09.2021.

 

   Ogłoszenie o postępowaniu
 SIWZ

Poprawka do SIW

 Zestawienie ofert
 Rozstrzygnięcie postępowania

 

III

Remont pomieszczeń w budynku nr 7 Lotniczych Zakładów Naukowych przy ul. Kiełczowskiej 43 we Wrocławiu

Ogłoszenie o postępowaniu
SIWZ
Zestawienie ofert
Rozstrzygnięcie postępowania

II

PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU – DRUGIE POSTĘPOWANIE

Ogłoszenie o postępowaniu
SIWZ
Odpowiedź na pytanie do SIWZ
Rozstrzygnięcie postępowania

I

PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU
Informacja w trybie art. 86, ust. 5 ustawy PZP

Ogłoszenie o postępowaniu
Informacja w trybie art. 86, ust. 5, ustawy PZP
Skip to content